ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng Quý khách hàng đã đến với website duocthien.com.vn sở hữu bởi Công ty cổ phần đầu tư Dược Thiện! Xin vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng trước khi sử dụng dịch vụ trên Website.

  1. Phạm vi áp dụng

Điều khoản sử dụng sẽ được áp dụng cho khách hàng mua sản phẩm bán trên website duocthien.com.vn, các cá nhân có năng lực hành vi dân sự phù hợp, mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam.

  1. Xác lập và hủy đơn hàng

2.1 Xác lập đơn hàng

Khách hàng đặt hàng trên website sẽ hình thành một đơn đặt hàng ngay sau đó,  Dược Thiện sẽ gửi thông báo đặt hàng cho Khách hàng trực tiếp thông qua một trong các phương thức gồm địa chỉ email, tin nhắn tới số điện thoại đã đăng ký, qua việc cập nhập tình trạng đơn trong hệ thống quản lý.

2.2. Hủy đơn hàng

2.2.1. Khách hàng có quyền hủy đơn trong trường hợp sau:

Hủy trước khi sản phẩm được giao bằng nhiều phương thức: Liên hệ đến trung tâm chăm sóc khách hàng, gửi yêu cầu qua mail hoặc sử dụng nút “Hủy đơn hàng”, Dược Thiện sẽ xác nhận yêu cầu và cập nhập tình trạng đơn hàng trong hệ thống quản lý.

2.2.2. Dược Thiện có quyền hủy đơn hàng trong trường hợp sau:

  • Khi Dược Thiện phát hiện Khách hàng có dấu hiệu đầu cơ, vi phạm quy định chính sách khuyến mại.
  • Khi nhân viên giao hàng Dược Thiện không liên hệ được với khách hàng trong 24h từ thời điểm bắt đầu liên hệ giao hàng.
  1. Giao nhận sản phẩm

3.1. Sản phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách hàng yêu cầu trong đơn đặt hàng và trong thời gian quy định tại Phương thức vận chuyển trên Dược Thiện. Nếu khách hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận sản phẩm thì phải gọi điện thông báo lại cho CSKH tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách hàng chỉ định nhận sản phẩm.

3.2. Khách hàng cần giữ lại phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến sản phẩm (nếu có). Sau thời hạn đổi trả được quy định tại Dược Thiện, các vấn đề liên quan đến sản phẩm (nếu có) sẽ được thực hiện theo Chính sách bảo hành trên website.

  1. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại

4.1. Thắc mắc và khiếu nại

Khách hàng có thể liên hệ với Trung tâm CSKH của Dược Thiện theo số Hotline:

0936.126.933

4.2. Bảo hành sản phẩm

Các sản phẩm sẽ được bảo hành (nếu có) theo chính sách của nhà phân phối, nhà sản xuất. Trong trường hợp gặp khó khăn, Khách hàng có thể liên hệ với Trung tâm CSKH của Dược Thiện theo số Hotline: 0936.126.933

  1. Điều khoản chung

Dược Thiện và khách hàng khi truy cập mua hàng trên website đồng nghĩa với việc đồng ý thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều khoản sử dụng này.  Dược Thiện có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong điều khoản này tùy từng thời điểm. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhập chính thức trên website và không cần phải thông báo trước.

Khi khách hàng tiếp tục thực hiện giao dịch với  Dược Thiện sau khi thay đổi Điều khoản sử dụng mới có hiệu lực có nghĩa là khách hàng chấp nhận với những thay đổi đó.  Dược Thiện lưu ý: khách hàng vui lòng cập nhật thường xuyên hoặc đọc kỹ Điều khoản sử dụng trước khi thực hiện giao dịch.