“ Khởi nguồn bằng ngọn lửa đam mê dâng trào, niềm tin kiến tạo những thành công và khác biệt để tỏa sáng, Dược Thiện mong muốn viết lên câu chuyện đông dược Việt Nam mang thương hiệu TOS – 01…

   Là đơn vị tiên phong trong việc áp dụng những công trình nghiên cứu tinh hoa của y dược Việt Nam kết hợp với ứng dụng công nghệ tiên tiến của thế giới, Dược Thiện luôn cố gắng tạo ra những sản phẩm chất lượng, hiệu quả thật sự góp phần nâng cao sức khỏe cho cộng đồng ” 

Xem thêm

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức XOANGTOS-01

-29%

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LIPIDTOS -01

350,000.00 250,000.00
-17%

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức HOATHUYETOS-01

300,000.00 250,000.00
-17%

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức TIENLIETTOS-01

300,000.00 250,000.00